Subsidieregeling Praktijkleren 2018/2019

 In Personeel

Ook voor het studiejaar 2018-2019 is het weer mogelijk om onder de ‘Subsidieregeling praktijkleren’ subsidie aan te vragen. Dit kan voor bepaalde werknemers die een opleiding volgen. Je hebt hiervoor tot 16 september 2019 (17.00 uur) de tijd.

VOOR WELKE WERKNEMERS KAN DE SUBSIDIE WORDEN AANGEVRAAGD?

  • vmbo’ers die een leerwerktraject volgen voor een basisberoepsgerichte leerweg. Het geldt alleen voor het traject dat specifiek is gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding. Alleen het 3e en 4e leerjaar komen voor de subsidie in aanmerking;
  • leerlingen die in het laatste schooljaar van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) zitten en onderwijs volgen in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel of in een leer-werktraject in het uitstroomprofiel vervolgonderwijs;
  • de leerlingen die in het laatste schooljaar van het Praktijkonderwijs (PRO) zitten;
  • leerlingen die een basisberoepsgerichte leerweg in het voortgezet onderwijs volgen, die is ingericht als entreeopleiding en wordt verzorgd als beroepsbegeleidende leerweg;
  • mbo’ers die een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen;
  • hbo’ers die een duale- of deeltijdopleiding volgen op het gebied van techniek / landbouw / natuurlijke omgeving / gezondheidszorg, gedrag & maatschappij. Het gaat alleen om die opleidingen waarbij een praktijkdeel een verplicht onderdeel van de opleiding is. Let op: deelnemers aan een voltijdopleiding hbo vallen niet onder de subsidieregeling. Afstudeerstages komen niet in aanmerking voor de subsidie;
  • promovendi of technologisch ontwerpers in opleiding.

De hoogte van de subsidie kan oplopen tot € 2.700 per praktijk- of werkplaats. De werkgever komt in aanmerking voor subdisie voor de periode waarin de leerling in het studiejaar door de werkgever is begeleid. De werkgever hoeft dus geen volledig studiejaar begeleiding te geven om voor de subsidie in aanmerking te komen.

De aanvraag kan worden gedaan via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland https://mijn.rvo.nl/praktijkleren, met behulp van eHerkenning. Op de site https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren/voorwaarden zijn tevens alle aanvullende voorwaarden te raadplegen.

Wij vernemen het graag, indien wij je hierin bij kunnen staan. Zo heb je de mogelijkheid om ons te machtigen, zodat wij de aanvraag voor je kunnen verzorgen.

Recommended Posts
Neem contact op

We reageren zo spoedig als mogelijk op uw vraag.