Accountantsverklaringen

Wettelijk bevoegd

Onze accountants zijn ingeschreven in het register van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en daardoor wettelijk bevoegd om accountantsverklaringen af te geven. De samenstellingsverklaring die wij bij de jaarrekening afgeven is hier een voorbeeld van.

De samenstellingsverklaring

De samenstellingsverklaring is echter niet de enige accountantsverklaring waar wij voor kunnen zorg dragen. Het kan voorkomen dat een belanghebbende partij (bijvoorbeeld een brancheorganisatie of een subsidie-, garantie- of kredietverstrekker) om een beoordelings- of controleverklaring vraagt. Dit wordt ook wel een ‘assurance-verklaring’ genoemd. Door het afgeven van een assurance-verklaring voegt de accountant een bepaalde mate van zekerheid toe aan een cijfermatige verantwoording.

Neem contact op

We reageren zo spoedig als mogelijk op uw vraag.