Rapportages

Samenstellen van rapportages

Op basis van de gegevens uit de financiële administratie kunnen wij diverse rapportages samenstellen. Dit kan in de vorm van tussentijdse cijfers, bijvoorbeeld per maand of per kwartaal, zodat je gedurende het jaar inzicht hebt in de financiële situatie van jouw bedrijf.

Na afloop van ieder jaar wordt letterlijk de balans opgemaakt en stellen wij, conform de geldende wet- en regelgeving, de jaarrekening samen.

De jaarrekening

De jaarrekening levert je als ondernemer belangrijke informatie op. Je ziet niet alleen hoe het bedrijf er financieel voor staat, maar kunt hier ook het beleid voor de toekomst op afstemmen. De jaarrekening biedt ook andere partijen inzicht in de resultaten van de onderneming. Banken hebben de informatie nodig bij het verstrekken van een krediet, leveranciers willen inzicht hebben in de kredietwaardigheid en de jaarrekening vormt tevens de basis voor diverse belastingaangiften.

We bespreken de (concept)jaarrekening samen met je en zijn graag jouw sparringpartner om het beleid voor de komende jaren te bepalen. We helpen je om doelen te stellen en geven je advies om deze doelen te bereiken.

Bij bepaalde rechtsvormen is het verplicht om publicatiestukken te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Ook hierin kunnen we je uiteraard ontzorgen.

Neem contact op

We reageren zo spoedig als mogelijk op uw vraag.