Klachtenregeling NIB

Ondanks het feit dat wij ons uiterste best doen om ons werk zo goed mogelijk uit te voeren kan het natuurlijk voorkomen dat je aanmerkingen hebt op het handelen van een medewerker of op onze dienstverlening. In dat geval kun je contact opnemen met één van de vennoten van ons kantoor.

Wij nemen meldingen serieus en zullen deze zorgvuldig beoordelen. Een klacht of melding wordt door ons altijd vertrouwelijk behandeld.

Indienen van klachten

Wanneer een klacht schriftelijk wordt ingediend dan dient deze ondertekend te zijn en ten minste de volgende gegevens te bevatten:
• je naam en adresgegevens;
• de dagtekening;
• een duidelijke omschrijving van de klacht.
Schriftelijk ingediende klachten worden door ons ook schriftelijk behandeld.

Wanneer een klacht per email wordt ingediend, kan deze gezonden worden aan één van de vennoten of naar het emailadres info@nibaccountants.nl. Zorg altijd voor een duidelijke omschrijving van de klacht.

Klachten die mondeling worden ingediend, worden door ons in eerste instantie ook mondeling behandeld, tenzij er aanleiding is om de klacht schriftelijk in behandeling te nemen.

Anonieme klachten nemen wij niet in behandeling.

Wij streven er zoveel mogelijk naar om klachten binnen twee weken te behandelen. Indien wij meer tijd nodig hebben voor de afhandeling van een klacht, zullen we de klager binnen twee weken hiervan op de hoogte brengen.

Neem contact op

We reageren zo spoedig als mogelijk op uw vraag.