Personeels / Salarisadministratie

Personeels / Salarisadministratie

Bij het in dienst nemen/hebben van personeel komt er veel op je af als werkgever. Zo krijg je te maken met diverse wet- en regelgeving, dien je contacten te onderhouden met verschillende instanties, zijn er allerlei arbeidsrechtelijke aspecten van toepassing, heb je bepaalde zorgplichten en dien je een salarisadministratie te voeren.

Andere diensten

NIB neemt deze zorg graag uit handen! Naast het voeren van de salarisadministratie, hebben wij je nog veel meer te bieden:

  • Salarisadministratie: het voeren van de salarisadministratie wordt afgestemd op jouw wensen. We kunnen de gehele administratie voor je voeren of je kan zelf de mutaties invoeren, waarbij wij een controlerende functie hebben.
  • Output: de output van de salarisverwerking kunnen we helemaal afstemmen op jouw wensen. Een betaalbestand voor de netto lonen en/of exportbestand van de loonjournaalpost is geen enkel probleem.
  • Verlofadministratie: de verlofadministratie kan door ons bijgehouden worden op de salarisspecificaties.
  • Overeenkomsten: we kunnen je adviseren over allerlei overeenkomsten. Indien gewenst stellen we de overeenkomsten voor je op. Je kunt hierbij denken aan arbeidsovereenkomsten, maar ook aan studieovereenkomsten, beëindigingsovereenkomsten, auto-overeenkomsten enz.
  • Ontslag: we adviseren je graag omtrent ontslagzaken.
  • Contact onderhouden instanties: we onderhouden graag de contacten voor je bij allerlei instanties. Je kunt hierbij denken aan de belastingdienst, het UWV, pensioenfondsen, verzekeraars, arbodiensten enz. Naast het onderhouden van deze contacten, kunnen we tevens de administratieve handelingen, zoals het in- en uit dienst melden van het personeel, voor je verzorgen.
  • Advisering  HRM: we adviseren je graag bij HRM-aangelegenheden. Hierbij kan je denken aan functionerings- en beoordelingsgesprekken, arbeidsconflicten, verzuim en re-integratie.
  • CAO: we adviseren je graag over het interpreteren en toepassen van de CAO-bepalingen.
  • Nieuwsberichten: de wet- en regelgeving omtrent het (verlonen van) personeel verandert snel en vaak. Wij houden je door middel van nieuwsberichten op de hoogte van de relevante wijzigingen.
Neem contact op

We reageren zo spoedig als mogelijk op uw vraag.