Verlofregelingen bij de komst van een baby

 In Personeel

Rondom de komst van een baby hebben de werkende ouders recht op een aantal verschillende soorten verlof. Dit zijn het zwangerschaps-, bevallings-, geboorte- en ouderschapsverlof. Per 1 augustus 2022 vindt er een wijziging plaats in het ouderschapsverlof, in dit artikel lees je wat er precies verandert. Daarnaast hebben we de verschillende soorten verlof nog even een keer voor je op een rijtje gezet.

 

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Voor de moeder van het kind is er in eerste instantie het zwangerschaps- en bevallingsverlof. Dit verlof bestaat in totaal uit minimaal 16 weken. Het zwangerschapsverlof is de periode tot aan de bevalling en bestaat uit ongeveer 6 weken. De moeder mag het zwangerschapsverlof uiterlijk 4 weken voor de dag na de uitgerekende bevallingsdatum opnemen.

Het bevallingsverlof is de periode na de bevalling. Dit verlof is minimaal 10 weken en kan worden aangevuld met het zwangerschapsverlof dat niet is opgenomen (bijvoorbeeld als het kind eerder wordt geboren). Het is mogelijk dat je werknemer het laatste deel van het bevallingsverlof in delen opneemt, dit moet ze wel maximaal 3 weken na het begin van het bevallingsverlof aanvragen. Je mag dit alleen weigeren als het bedrijf daardoor ernstig in de problemen komt.

Voor het zwangerschaps- en bevallingsverlof van je werknemer kun je bij het UWV een uitkering aanvragen. Je krijgt dan van het UWV 100% van het loon vergoed. Als werkgever betaal je het salaris van de moeder gewoon door.

 

Geboorteverlof

Voor de werkende partner van de moeder van het kind is er het geboorteverlof. Het verlof is 1 week, die binnen 4 weken na de bevalling moet worden opgenomen. Deze week betaal je als werkgever volledig door.

Sinds 1 juli 2020 kunnen partners aansluitend op het geboorteverlof maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen in het eerste half jaar na de geboorte. Dit mogen 5 aansluitende weken zijn, maar deze dagen mogen ook verdeeld worden over 6 maanden. Je werknemer vraagt dit verlof uiterlijk 4 weken voor de uitgerekende datum schriftelijk per brief of email bij je aan.

Ook voor het aanvullend geboorteverlof vraag je voor de werknemer een uitkering aan bij het UWV. Je krijgt dan 70% van het (maximum) dagloon vergoed. Als werkgever hoef je dit verlof niet aan te vullen tot het volledige salaris. Wel kun je ervoor kiezen om dit te doen, hierover zijn dan afspraken gemaakt in de cao of in de werkgeversregeling.

 

Ouderschapsverlof

Na het zwangerschaps-, bevallings- en geboorteverlof is er voor beide ouders het ouderschapsverlof. Het ouderschapsverlof bestaat uit maximaal 26 weken (26 keer het aantal werkuren per week) en kan worden opgenomen tot de achtste verjaardag; dit geldt ook voor o.a. een adoptiekind of erkend kind. Bij een tweeling heeft je werknemer recht op 2 keer ouderschapsverlof. Je werknemer mag zelf bepalen wanneer hij of zij dit verlof op wil nemen.

Ouderschapsverlof was altijd onbetaald, tenzij de werkgever en werknemers daar binnen het bedrijf of cao andere afspraken over maken. Vanaf augustus 2022 gaat daar verandering in komen. Per 2 augustus 2022 krijgen ouders 9 weken ouderschapsverlof doorbetaald; zij krijgen dan 50% van het (maximum) dagloon. Het kabinet stimuleert ouders daarmee om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen. Voorwaarde is wel dat dit in het eerste levensjaar van het kind wordt opgenomen. Totaal blijft het aantal op te nemen weken dan nog steeds 26, de overige weken zijn dan onbetaald.

Voor de eerste 9 weken van het ouderschapsverlof kun je als werkgever weer uitkering aanvragen bij het UWV. Van het UWV krijg je dan 50% van het (maximum) dagloon vergoed, die je de werknemer uitbetaalt.

Recommended Posts
Neem contact op

We reageren zo spoedig als mogelijk op uw vraag.