Ouderschapsverlof

 In Personeel

Per 2 augustus 2022 is de regeling van het ouderschapsverlof gewijzigd. In de praktijk krijgen we hier ontzettend veel vragen over. In het onderstaande nieuwsbericht lees je alle ins en outs.

 

Wat houdt de nieuwe regeling voor het ouderschapsverlof in?

Per 2 augustus 2022 is de nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof in werking getreden.

Met deze nieuwe regeling breidt de huidige regeling voor het onbetaalde ouderschapsverlof uit. Ouders krijgen vanaf nu, tot de eerste verjaardag van het kindje, 9 weken van het verlof vergoed. Het verlof mag verspreid opgenomen worden, bijvoorbeeld een dagdeel per week.

Ouders hebben totaal recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof tot de achtste verjaardag van het kind. Na deze 9 weken betaald ouderschapsverlof hebben ouders dus nog recht op zeventien weken onbetaald ouderschapsverlof.

 

Voor wie geldt deze wet?

Deze wet geldt voor alle werknemers, inclusief de niet voor de Ziektewet verzekerde werknemers met een arbeidsovereenkomst zoals dga’s en huishoudelijke hulpen.

Het betaald ouderschapsverlof geldt voor de werknemer die wettelijk ouder is of het kind heeft erkend, samenwoont met het kind, het kind verzorgt en opvoedt of een pleeg- of adoptieouder is.

 

Wie vraagt de uitkering aan?

De werkgever moet de aanvraag voor het betaalde ouderschapsverlof doen bij het UWV. De uitkering kan vanaf 9 augustus 2022 aangevraagd worden. Deze uitkering vraag je aan via de Verzuimmelder of Digipoort. Verzuimmelder | UWV | Werkgevers  Het UWV keert het betaalde deel van het ouderschapsverlof uit. Bij deze aanvraag kan de werkgever aangeven of de uitkering moet worden overgemaakt aan de werkgever of aan de werknemer.

 

Hoe wordt de hoogte van de uitkering berekend?

Ouders krijgen met het betaalde ouderschapsverlof 70% van het dagloon doorbetaald, tot maximaal 70% van het maximumdagloon (€228,76 bruto in 2022). Om het dagloon te berekenen deelt het UWV het SV-loon van de referteperiode door 261. Dit is het gemiddelde aantal dagloondagen in 1 jaar. De uitkomst hiervan is het dagloon. Let op: het berekende dagloon kan lager uitvallen dan het huidige dagloon, hierdoor kan de uitkering lager zijn.

 

Mag de werknemer het ouderschapsverlof aan iets anders besteden dan zijn of haar kinderen?

Ja, dat mag. De werknemer mag dit verlof naar eigen wens invullen bijvoorbeeld aan het volgen van een studie. De werkgever mag het verlof niet weigeren op grond van de invulling.

 

Mag het ouderschapverlof in combinatie met het aanvullend geboorteverlof worden opgenomen?

Ja, dat mag. Deze twee verlofsoorten mogen naast elkaar worden opgenomen. Wanneer een werknemer al ouderschapsverlof opneemt heeft en hij of zij vraagt (aanvullend) geboorteverlof aan dan kan dit gewoon naast elkaar opgenomen worden. Zo kan het voorkomen dat een werknemer in een week een dag ouderschapsverlof en een dag geboorteverlof opneemt.

 

Mag de werkgever een aanvraag weigeren?

Nee, dat wordt lastig. Er moet er een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang zijn om de manier waarop de werknemer het verlof wil opnemen te wijzigen. Daarvan is niet snel sprake. Mocht dit wel zo zijn dan mag dit uiterlijk 4 weken voor de opname van het verlof aangegeven worden bij de werknemer. Als werkgever ben je verplicht om je werknemers toe te staan ouderschapsverlof op te nemen.

 

Bouwt de werknemer vakantiedagen op tijdens de opname van het ouderschapsverlof?

Ja, over het betaalde deel van het ouderschapsverlof bouwt de werknemer 100% vakantiedagen op. Over het onbetaalde deel worden geen vakantiedagen opgebouwd. Over de bovenwettelijke vakantiedagen zouden andere afspraken gemaakt kunnen worden of kunnen zijn in de toepasselijke CAO.

 

Hoe zit het met de pensioenopbouw tijdens de opname van het ouderschapsverlof?

De werkgever is niet verplicht de premie voor het pensioen door te betalen tijdens de periode van onbetaald verlof. De afspraken hierover kunnen verschillen per werkgever en/of CAO.

 

Hoe zit het met de opname van het betaalde ouderschapsverlof wanneer de medewerker ziek is?

Het betaald ouderschapsverlof loopt in deze situatie gewoon door. Je kunt met de werknemer wel afspreken om het ouderschapsverlof op een ander moment verder op te nemen. De wijziging hoeft niet doorgeven te worden aan het UWV.

 

Mijn nieuwe medewerker heeft bij zijn of haar vorige werkgever ook ouderschapsverlof opgenomen, wat nu?

Vraag eerst aan de nieuwe werknemer of hij of zij al ouderschapsverlof heeft opgenomen bij de vorige werkgever. Als het antwoord ja is kun je bij de vorige werkgever om een verklaring vragen waaruit blijkt op hoeveel ouderschapsverlof de werknemer nog recht heeft. Voor werkgevers geldt de verplichting om deze verklaring op verzoek uit te reiken. Deze gegevens zijn niet bekend bij de overheid. Wanneer de vorige werkgever geen gegevens meer kan verstrekken omdat hij bijvoorbeeld failliet is dan zou je af kunnen gaan op het verhaal van de werknemer.

 

De uitkering is aangevraagd en de manier van opnemen is bij de werkgever bekend, wat nu?

Geef tijdig aan de salarisverwerker door wanneer het verlof ingaat en hoe dit opgenomen wordt. Geef ook door naar wie de uitkering overgemaakt wordt, naar de werknemer of de werkgever.

Recommended Posts
Neem contact op

We reageren zo spoedig als mogelijk op uw vraag.