Prinsjesdag 2022

 In Wijzigingen

Op 20 september 2022 was het weer Prinsjesdag. Deze dag begon het nieuwe werkjaar van de regering en werden wij op de hoogte gesteld van de plannen van het kabinet. Bij deze de belangrijkste punten op een rij voor werkgevers.

 

Gebruikelijk loon

Belastingplichtigen met aanmerkelijk belang, zoals een dga (directeur-grootaandeelhouder), moeten zichzelf vanuit de onderneming een loon uitkeren. Het gebruikelijk loon moet volgens de wet vastgesteld worden op minimaal 75% van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking. Omdat dit loon lastig is vast te stellen, geldt een doelmatigheidsmarge van 25%. Die doelmatigheidsmarge wordt vanaf januari 2023 afgeschaft. Mogelijk moet de dga zichzelf vanaf 2023 een hoger loon toekennen.

 

Verhoging minimumloon

Vanaf januari 2023 stijgt het minimumloon met ruim 10%. Deze stijging heeft ook gevolgen voor werknemers die net iets meer verdienen dan het minimum. Ook uitkeringen zoals de AOW en de bijstand zullen naar verhouding meestijgen.

 

Reiskostenvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding is al sinds 2006 € 0,19 per kilometer. Dat deze vergoeding niet meer past bij de huidige benzineprijzen is al een tijdje bekend. Vanaf januari 2023 zal de onbelaste reiskostenvergoeding daarom stijgen naar € 0,21 per kilometer. Vanaf januari 2024 stijgt deze onbelaste vergoeding naar € 0,22 per kilometer.

 

Werkkostenregeling

Door middel van de werkkostenregeling kan de werkgever zijn werknemers allerlei zaken onbelast vergoeden en verstrekken. De vrije ruimte wordt in 2023 verruimd van 1,7% tot een loonsom van € 400.000 in 2022 naar 1,92% tot een loonsom van € 400.000 in 2023. Voor de loonsom boven de € 400.000 bedraagt de vrije ruimte 1,18%.

Wordt de vrije ruimte overschreden dan betaalt de werkgever 80% belasting via de eindheffing in de loonadministratie.

 

Tarieven inkomstenbelasting schijf 1 en heffingskortingen

Het tarief in de 1e schijf wordt iets verlaagd: van 37,07% (2022) naar 36,93% (2023). De eerste tariefschijf wordt verlengd naar € 73.031 (€ 69.398 in 2022). Ook heffingskortingen en de arbeidskorting worden verhoogd.

De maximale arbeidskorting per 1 januari 2023 is € 5.052. De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van het inkomen. Tot een arbeidsinkomen van € 37.626 loopt de arbeidskorting op naarmate het inkomen hoger is. Vanaf een arbeidsinkomen van € 37.626 bouwt de arbeidskorting af.

 

Tarief inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen 2023:

Belastbaar inkomen meer dan (€) maar niet meer dan (€) Tarief 2023 (%)
1e schijf 37.149 73.031 36,93
2e schijf 73.031 49,50

 

Tarieven aanmerkelijk belang

Heb je meer dan 5% van de aandelen, winstbewijzen of stemrecht in een vennootschap, dan bent je aanmerkelijkbelanghouder. De inkomsten die dan uit dit belang vloeien, zoals dividend, zijn belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Het tarief bedraagt momenteel 26,9%.

In 2023 blijft het tarief voor box 2 gelijk aan het tarief in 2022, namelijk 26,9%. In 2024 is het kabinet van plan om twee schijven te introduceren in box 2, namelijk 24,5% tot € 67.000 en 31% voor het bedrag daarboven.

 

Tarief box 3 verhoogd

Het tarief in box 3 wordt stapsgewijs verhoogd. Op dit moment is het tarief 31%, dit stijgt in 2023 naar 32%. In 2024 en 2025 gaat het tarief van box 3 met 1% omhoog, naar 33% en 34%.

Het heffingsvrije vermogen wordt met ingang van 2023 verhoogd van € 50.650 naar € 57.000.

Als gevolg van het Kerstarrest van de Hoge Raad en het daardoor noodzakelijke rechtsherstel wordt de heffingsgrondslag in box 3 aangepast. De Belastingdienst gaat hierbij uit van de werkelijke verdeling van de vermogens over drie vermogensgroepen:

  • Banktegoeden
  • Overige bezittingen (onder meer beleggingen en onroerend goed)
  • Schulden

 

Aof premie

De premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) wordt in 2023 verlaagd. Hierover ontvangen werkgevers nog een brief.

 

STAP-budget voor scholing en ontwikkeling

Met ingang van 1 januari 2022 werd de subsidieregeling STAP-budget ingevoerd in plaats van de huidige fiscale aftrekmogelijkheid voor scholingskosten. Met dit budget kunnen werknemers jaarlijks één STAP-scholingsactiviteit doen waarvoor zij maximaal €1.000 subsidie krijgen. Deze subsidie kan gebruikt worden voor een training, cursus of opleiding. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie.

In 2022 waren er 5 tijdvakken waarin het STAP-budget aangevraagd kon worden: 1 maart, 1 mei, 1 juli, 1 september en 1 november.

In 2023 is er ook een tijdvak vanaf 1 januari. Voor alle tijdvakken is een vastgesteld subsidiebedrag, op=op. Aanvragen van het STAP-budget gaat via de website van het UWV. De werknemer of werkzoekende vraagt de vergoeding aan voor aanvang van de opleiding.

In 2023 maakt het kabinet € 500 miljoen extra vrij via het STAP-budget om zo nog meer groepen te bereiken die nu minder scholing volgen.

 

Werkhervattingskas (Whk)

De opbouw van de premie die werkgevers betalen voor de Whk is afhankelijk van de omvang van de organisatie.

Werkgevers die via het UWV zijn verzekerd voor de risico’s van arbeidsongeschiktheid, dragen de gedifferentieerde premie Whk af als onderdeel van de premies werknemersverzekeringen. De hoogte van de Whk-premie hangt af van de omvang van een organisatie: klein, middelgroot of groot.

Medio november ontvangt iedere werkgever een brief vanuit de Belastingdienst met de Whk percentages voor 2023. Het is belangrijk dat je deze brief doorstuurt naar de salarisadministratie.

Recommended Posts
Neem contact op

We reageren zo spoedig als mogelijk op uw vraag.