Hoge boete bij ontbreken RI&E

 In Personeel

In een eerder nieuwsbericht heb je kunnen lezen dat iedere werkgever verplicht is om een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) op te stellen. Bij het ontbreken hiervan, of het bijbehorende Plan van Aanpak, kan de Inspectie SZW een boete opleggen. Deze boetebedragen zijn onlangs verhoogd.

RI&E & Plan van Aanpak

Iedere werkgever (en inlener van personeel) is verplicht om een RI&E samen te stellen. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van de instrumenten op de site http://www.rie.nl/rie-instrumenten/. Uit de RI&E volgt een Plan van Aanpak, dit is een verplicht onderdeel van de RI&E. Sommige bedrijven dienen de RI&E vervolgens te laten toetsen, zie voor de voorwaarden http://www.rie.nl/wetgeving/toetsing-van-de-rie/.

Boetes

De Inspectie SZW kan een directe boete opleggen van € 4.500 voor het ontbreken van de RI&E en € 3.000 voor het ontbreken van het Plan van Aanpak. Dit zijn de maximale bedragen die gelden voor bedrijven met meer dan 500 werknemers. Voor bedrijven met minder dan 500 werknemers, gelden de volgende percentages ten opzichte van de maximale bedragen:

  • 10% -> Minder dan 5 werknemers
  • 20% -> 5 tot en met 9 werknemers
  • 30% -> 10 tot en met 39 werknemers
  • 50% -> 40 tot en met 99 werknemers
  • 60% -> 100 tot en met 249 werknemers
  • 80% -> 250 tot en met 499 werknemers

Inspectie SVW

De Inspectie SVW controleert of werkgevers (en werknemers) zich houden aan bepaalde wetten en besluiten. Zij stellen een onderzoek in na bijvoorbeeld ontvangen klachten, maar ook na bedrijfsongevallen die leiden tot ziekenhuisopname, blijvend letsel of overlijden. Uiteraard zullen zij de RI&E en het Plan van Aanpak meenemen in het onderzoek

Als een werkgever een ongeval niet meldt, waardoor er geen onderzoek meer kan worden verricht, dan geldt er een boetenormbedrag van € 50.000.

 

Recommended Posts
Neem contact op

We reageren zo spoedig als mogelijk op uw vraag.