De bestelauto en de bijtelling

 In algemeen

Net als bij de personenauto van de zaak, is er bij de bestelauto van de zaak sprake van een forfaitaire bijtelling indien deze privé wordt gebruikt. Er is echter een aantal soorten bestelauto waarvoor de forfaitiare bijtelling niet geldt.

Goederenvervoer

Voor de bestelauto die ‘naar aard en inrichting uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen’ geldt een uitzondering als het aankomt op het toepassen van de bijtelling. De auto’s die hiervoor in aanmerking komen zijn aan de hand van rechtspraak de laatste jaren steeds verder uitgebreid. Onlangs is er een intern stuk openbaar gemaakt, waarin de Belastingdienst een overzicht geeft van deze rechtspraak.

Vier categorieën

Er zijn vier soorten bestelauto’s die door hun aard en inrichting uitgezonderd zijn van de forfaitaire bijtelling.

De bestelauto:

  1. waarvan de bijrijdersstoel is verwijderd en ook de bevestigingspunten zijn weggeslepen/dichtgelast;
  2. waarbij het vloeroppervlak van de laadruimte 90% of meer bedraagt van het totale vloeroppervlak. Tevens moet de laadruimte 90% of meer van de totale inhoud zijn;
  3. die zo groot is dat hij niet in een parkeergarage kan, waarbij er vaste stellingen in de laadruimte zitten en waarbij de bijrijdersstoel functioneel is aan het laden en lossen;
  4. die vies en stoffig is, waarbij ook de bijrijdersstoel functioneel is aan het laden en lossen.

Hoe groot of vies de auto precies moet zijn, wordt van geval tot geval bekeken. Het is in ieder geval altijd mogelijk om vooroverleg te plegen met de Belastingdienst.  Voor de zekerheid kan er een sluitende kilometeradministratie bijgehouden worden of er kan een verklaring ‘uitsluitend zakelijk gebruik’ worden aangevraagd.

Privégebruik wel belast

Bij bovenstaande auto’s is er weliswaar geen sprake van een forfaitaire bijtelling, maar het privégebruik is wel belast. Dit gebeurt door de integrale kilometerprijs te vermenigvuldigen met het aantal privé-kilometers. Deze bijtelling zal vaak veel lager zijn dan de forfaitaire bijtelling.

Checklist ‘Bijtelling bestelauto van de zaak’

Twijfel je of er sprake is van een forfaitaire bijtelling bij jouw bestelauto(s) van de zaak? Vraag dan de handige checklist ‘Bijtelling bestelauto van de zaak’ bij ons op!

 

 

 

 

Recommended Posts
Neem contact op

We reageren zo spoedig als mogelijk op uw vraag.