Wat verandert er in 2022?

 In Fiscaal

Het einde van het jaar is alweer in zicht. Net als vorig jaar willen we je graag op de hoogte stellen van enkele wijzigingen die het nieuwe jaar ons zal gaan brengen. In het onderstaande artikel lees je wat er volgend jaar aan zit te komen.

 

De schenkvrijstelling gaat weer naar beneden

De jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen was in 2021 met € 1000 verhoogd. Zo kon een ouder aan een kind € 6.604 belastingvrij schenken in plaats van € 5.604 en was een schenking aan derden € 3.244 belastingvrij in plaats van € 2.244. In 2022 gaan deze bedragen weer omlaag tot resp. € 5.677 en € 2.274.

Ook het bedrag van de schenkvrijstelling bij de koop of verbouwing van een woning was in 2021 omhoog gegaan. Deze verhoogde vrijstelling zal in 2022 worden aangehouden en zal € 106.671 worden.

 

Hogere bijtelling elektrische auto’s en vervallen MIA voor personenauto’s

Vorig jaar gaven wij aan dat de bijtelling voor nieuwe elektrische auto’s fors omhoog ging en dat dit in 2022 weer zou gaan gebeuren. De bijtelling voor elektrische auto’s wordt in 2022 iets minder hoog dan eerder verwacht, namelijk 16%. Wel geldt dit percentage maar over de eerste € 35.000 van de cataloguswaarde. Daarboven is het normale tarief van 22% van toepassing. Vanaf 2023 is er geen verschil meer tussen de bijtelling voor elektrische auto’s en auto’s die fossiele brandstof moeten tanken.

Daarbij is de MIA (Milieu-investeringsaftrek) in 2022 niet meer van toepassing op elektrisch aangedreven personenauto’s. Al met al zullen de fiscale stimuleringsmaatregelingen om zakelijk een elektrische personenauto te gaan rijden grotendeels weg gaan vallen. Voor particuliere elektrische personenauto’s is er nog wel de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sepp) die in 2022 wordt verhoogd. Ook hierbij geldt: “wie het eerst komt, het eerst maalt”. De MIA geldt nog wel voor andere milieuvriendelijke voertuigen, zoals elektrische bestelauto’s en bovendien wordt de MIA vanaf volgend jaar verhoogd. Zie hiervoor ook de volgende paragraaf.

 

Milieu-investeringsaftrek (MIA) gaat omhoog

De milieu-investeringsaftrek (MIA) zal in 2022 flink verhoogd worden, wat een leuk fiscaal voordeel kan opleveren. Met de MIA is het mogelijk om een extra bedrag in aftrek te brengen van de fiscale winst als je een nieuw duurzaam bedrijfsmiddel aanschaft dat op de Milieulijst (Brochure en Milieulijst 2022 (rvo.nl)) staat. Op deze lijst vind je ook het aftrekpercentage dat bij het bedrijfsmiddel hoort, dit kan namelijk verschillen.

Er is per kalenderjaar sprake van een maximaal budget voor de MIA. Wanneer het budget is verbruikt, zal het niet meer mogelijk zijn om gebruik te maken van de MIA. Als je wilt investeren in een bedrijfsmiddel op de Milieulijst, is het dus verstandig dit begin 2022 te doen en de investering tijdig (binnen drie maanden na koopovereenkomst) aan te melden bij RVO. De aanvraag moet gedaan worden met eHerkenning. Met een machtiging kunnen wij de melding voor je verrichten.

 

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Ook de nieuwe energie-investeringslijst (Energielijst | RVO.nl | Rijksdienst) voor 2022 is gepubliceerd. Het kan interessant zijn om deze lijst eens door te nemen.

Voor de EIA is sprake van een jaarlijks maximaal budget. Wanneer het budget is verbruikt, zal het niet meer mogelijk zijn om gebruik te maken van de EIA. Als je wilt investeren in een bedrijfsmiddel op de Energielijst, is het dus verstandig dit begin 2022 te doen en de investering tijdig (binnen drie maanden na koopovereenkomst) aan te melden bij RVO. De aanvraag moet gedaan worden met eHerkenning. Met een machtiging kunnen wij de melding voor je verrichten.

 

BTW-aangifte 2022 verplicht via eHerkenning

Voor aangiftetijdvakken vanaf 1 januari 2022 geldt dat aangiften omzetbelasting en loonheffingen uitsluitend met gebruik van eHerkenning niveau-3 kunnen worden ingediend. Voor eenmanszaken kan DigiD gebruikt worden.

Er zijn kosten verbonden aan het aanvragen van eHerkenning. Via de Compensatieregeling eHerkenning Belastingdienst (Compensatieregeling eHerkenning Belastingdienst aanvragen | RVO.nl | Rijksdienst) kan een tegemoetkoming aangevraagd worden. Uiteraard kunnen wij ook de aangiften ook voor je (blijven) verzorgen.

Recommended Posts
Neem contact op

We reageren zo spoedig als mogelijk op uw vraag.