Een voorlopige aanslag kan interessant zijn

 In algemeen

Vanwege de lage spaarrente, gecombineerd met het fiscaal belast fictief rendement over het box 3 vermogen kan het interessant zijn om een voorlopige aanslag aan te vragen voor 1 oktober 2015.

Fictief rendement

Als de kabinetsplannen doorgaan, zal het fictief rendement in box 3 per 1-1-2016 wijzigen: bij een box 3 vermogen onder € 100.000 geldt een effectieve heffing van 0,87%. Dit is veelal hoger dan de spaarrente die men kan verdienen bij uitstel van de betaling na 1 januari van het volgende jaar. Bij vermogens boven € 100.000 bedraagt de heffing zelfs minimaal 1,41%. Reden genoeg om te overwegen de naar verwachting verschuldigde inkomstenbelasting 2015 voor het eind van het jaar te betalen, zodat dit bedrag niet meetelt voor de heffingsgrondslag van 2016.

Als het door de schuld van de Belastingdienst niet mogelijk is om voor 1-1-2016 te betalen, mag het te betalen bedrag in 2016 toch in mindering van box 3 worden gebracht. Dit is het geval als de voorlopige aanslag voor 1-10-2015 is aangevraagd, maar nog niet of te laat is opgelegd om per 1-1-2016 te kunnen betalen.

Mocht je benieuwd zijn of het in jouwgeval interessant kan zijn om een voorlopige aanslag aan te vragen, dan kunnen we je daar helder over adviseren!

Recent Posts

Laat uw reactie achter

Neem contact op

We reageren zo spoedig als mogelijk op uw vraag.