Jos NijbakkerVennoot

Na een aantal jaren ervaring binnen de accountancy opgedaan te hebben, is Jos in 1998 bij NIB in dienst getreden. Het behalen van diploma’s als SPD en AA-Accountant in combinatie met een dienstverlenende instelling, affiniteit met cijfers en belangstelling voor wet- en regelgeving maken van Jos een echte accountant. Toen er in 2006 behoefte ontstond aan een 2e vennoot, kwam de toetreding van Jos dan ook niet als een verrassing.

Als enthousiaste beroepsbeoefenaar is Jos actief betrokken bij de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De organisatie bewaakt de kwaliteit van het accountantsberoep en stimuleert de ontwikkeling van het vakgebied, waar Jos graag zijn steentje aan bijdraagt.

Omdat Jos hiernaast grote belangstelling heeft voor de fiscale kant van het vak, heeft hij ook de opleiding tot Register Belastingadviseur (RB) afgerond en is hij ingeschreven bij het Register Belastingadviseurs. Aanvullend heeft hij een opleiding tot financieel planner gevolgd.

Neem contact op

We reageren zo spoedig als mogelijk op uw vraag.