Coronacrisis-update: hoe nu verder?

 In algemeen

De eerste vier maanden van de coronacrisis zijn voorbij en daarmee zijn ook de eerste steunmaatregelen definitief afgelopen. Gelukkig worden deze, zoals in ons vorige nieuwsbericht aangegeven, opgevolgd door nieuwe regelingen. In dit nieuwsbericht lees je de updates over deze regelingen en andere handige nieuwtjes!

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Vanaf 30 juni is de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) open. De regeling volgt de eerdere Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS) op en is bedoeld om mkb-bedrijven te helpen een deel van hun vaste lasten te betalen.

De TVL-regeling is voor bedrijven die structureel meer dan 30% van hun omzet verliezen door de coronacrisis. Of je in aanmerking komt voor de TVL-regeling hangt af van de SBI-code van je bedrijf. Voor TVL gelden dezelfde SBI-codes als voor TOGS.

Een belangrijk verschil met de eerdere TOGS-regeling, is dat de TVL-regeling rekening houdt met de hoogte van je omzetverlies. Hoe hoger het verlies, hoe meer geld je krijgt. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies en het deel van de vaste lasten dat je bedrijf daarmee betaalt. Voor de vaste lasten wordt een gemiddeld percentage per sector berekend. Het maximale bedrag dat wordt uitgekeerd is € 50.000 voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020.

 

Eenmalige TOGS en TVL niet belast

Heb je een eenmalige uitkering van € 4.000 gekregen op grond van de Beleidsregel Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS)? Of een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)? Deze tegemoetkomingen zijn onbelast!

 

Vaste vergoedingen werknemers

Krijgen je werknemers een vaste vergoeding, bijvoorbeeld reiskostenvergoeding of een lunchvergoeding, en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoef je de vaste vergoeding niet aan te passen. Zolang de crisismaatregelen gelden, mag je blijven uitgaan van de feiten waarop de vaste vergoeding was gebaseerd. Voorwaarde hierbij is wel dat het recht op de vaste vergoeding vaststond op uiterlijk 12 maart 2020.

 

Vpb: verliesverrekening met fiscale coronareserve

In je aangifte vennootschapsbelasting mag je het verlies over een jaar verrekenen met de winst van het vorige jaar (carry back). Een verlies over 2020 kun je dus verrekenen met de winst over 2019. Dit kan pas nadat je aangifte hebt gedaan over 2020. Ook moet je al een definitieve aanslag over 2019 hebben ontvangen. Er kan dus veel tijd overheen gaan voordat je het verlies echt kunt verrekenen. Dit kan eventueel leiden tot liquiditeitsproblemen.

Daarom mag je onder voorwaarden het verwachte verlies over 2020, voor zover dat verband houdt met de coronacrisis, al in 2019 aftrekken. Je doet dat door een zogenoemde coronareserve te vormen. Deze reserve mag niet hoger zijn dan je winst over 2019. Na het vormen van de reserve, kun je vragen om een nadere (lagere) voorlopige aanslag over 2019. De fiscale coronareserve valt in 2020 verplicht en volledig vrij.

 

Verruiming vrije ruimte (WKR)

Je mag onder de werkkostenregeling een gedeelte van het fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor je werknemers. Dat is de vrije ruimte. Met ingang van 1 januari 2020 is de vrije ruimte 1,7% van je fiscale loon tot en met € 400.000. Over het meerdere van dit fiscale loon is de vrije ruimte 1,2%.

De vrije ruimte over je fiscale loon tot en met € 400.000 wordt in 2020 verhoogd van 1,7% naar 3%. Dat biedt je, als je daarvoor de financiële ruimte hebt, de mogelijkheid om je werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld met een bloemetje of een cadeaubon.

 

Heffing op hoge BV-schuld naar 2023

De eerder aangekondigde heffing op leningen van DGA’s bij hun eigen BV hoger dan € 500.000 (DGA-Taks) is uitgesteld tot 1 januari 2023. Dit geeft ondernemers meer tijd om deze door de overheid als “excessief” bestempelde leningen af te lossen.

Recommended Posts
Neem contact op

We reageren zo spoedig als mogelijk op uw vraag.