Vraag BTW over niet betaalde facturen terug

 In algemeen

Veel ondernemers moeten de aan klanten in rekening gebrachte BTW al aan de Belastingdienst afdragen op het moment dat de factuur wordt opgesteld (factuurstelsel). Het maakt hierbij niet uit of de factuur reeds betaald is. Maar wat als de klant niet betaalt?

Voorheen gold hiervoor een omslachtig systeem. De belastingdienst moest middels een brief verzocht worden om teruggaaf van de onibare BTW. Hierbij was het meestal nodig om bewijsmiddelen te overleggen. Bovendien duurde de procedure relatief lang.

Evenwichtig systeem

Sinds 1 januari 2017 geldt hiervoor een eenvoudiger systeem: wanneer duidelijk is dat de factuur niet binnen een jaar na het verlopen van de betalingstermijn betaald zal worden, mag de eerder afgedragen BTW worden teruggevraagd. Vanaf 1 januari 2018 zijn de eerste twaalf maanden m.b.t. deze nieuwe regeling verstreken.

Tegenovergesteld geldt voor onbetaalde facturen van leveranciers eenzelfde termijn voor het terugbetalen van eerder op aangifte in aftrek gebrachte BTW.

BTW terug vragen over niet betaalde facturen

De BTW over onbetaalde facturen waarvan de betalingstermijn met meer dan twaalf maanden is verlopen, mag in de eerste BTW-aangifte van dit jaar worden teruggevorderd. Voortaan mag dit in ieder volgend BTW-tijdvak opnieuw worden gedaan. Uiteraard alleen voor facturen waarvan de betalingstermijn op dat moment met (meer dan) 12 maanden is verlopen.

Binnen 12 maanden oninbaar

Indien binnen 12 maanden na het verstrijken van de betalingstermijn al vast komt te staan dat de klant de factuur niet zal betalen (bijvoorbeeld in het geval van een faillissement) kan de BTW op dat moment al worden teruggevraagd.

Recommended Posts
Neem contact op

We reageren zo spoedig als mogelijk op uw vraag.