Afschaffing VAR en introductie modelovereenkomsten voor de zzp’er

 In algemeen

Hoe zat het ook alweer?

Voorheen werd de VAR gebruikt door zzp’ers om door de belastingdienst aangemerkt te worden als ondernemer. In de praktijk was het echter moeilijk te controleren of de zzp’er ook daadwerkelijk een zelfstandige was. Met de nieuwe wet hoopt de belastingdienst schijnconstructies (waarbij de zzp’er eigenlijk verkapt in loondienst werkt) aan te pakken.

Er is sprake van een loondienstverband als voldaan wordt aan de volgende 3 voorwaarden:

  • Het verrichten van persoonlijke arbeid (geen vervanging mogelijk)
  • Een beloning
  • Een gezagsverhouding

Bij een zzp’er die zelfstandig is, ontbreekt minimaal één van deze voorwaarden.

Modelovereenkomsten

Met ingang van de nieuwe regels van de Wet DBA kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers onderling een overeenkomst afsluiten waarin staat hoe de werkrelatie is. De belastingdienst heeft voorbeelden van deze ‘Modelovereenkomsten’ op de website geplaatst. In de overeenkomsten staat omschreven dat er een voorwaarde voor een loondienstverband ontbreekt, waardoor de zzp’er als zelfstandige kan worden aangemerkt.

Zo is er een modelovereenkomst waarin staat omschreven dat de gezagsverhouding ontbreekt: http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/vbm_geen_werkgeversgezag_dv10121z4ed.pdf

En een modelovereenkomst waarin staat omschreven dat de zzp’er zich vrij mag laten vervangen en de arbeid dus niet persoonlijk dient te verrichten:

http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/vb_vrije_vervanging_dv10111z4ed.pdf

Het is niet verplicht om de modelovereenkomsten te gebruiken. Als er bijvoorbeeld geen enkele twijfel bestaat over de werkrelatie, kunt u ervoor kiezen om de modelovereenkomst achterwege te laten.

Veel ondernemers zullen de risico’s willen beperken en kiezen voor een modelovereenkomst. Het is in dat geval belangrijk dat er ook feitelijk wordt gewerkt volgens de overeenkomst. Als er voor de overeenkomst wordt gekozen, waarin staat omschreven dat de gezagsverhouding ontbreekt, dient dit in de praktijk dus ook echt het geval te zijn.

Voorbeeld

U werkt met een loodgieter die zzp’er is. De loodgieter draagt zijn eigen werkkleding en mag zijn eigen gereedschappen gebruiken. De loodgieter heeft meerdere opdrachtgevers en gebruikt zijn eigen werkbus voor alle opdrachten. Hij deelt zijn werkzaamheden zoveel mogelijk zelfstandig in. In dit geval zal er waarschijnlijk geen sprake zijn van een gezagsverhouding. Om een eventuele onzekerheid hierover weg te nemen zou het verstandig kunnen zijn om te werken met een modelovereenkomst.

Modelovereenkomst gebruiken

U kunt de eerder gelinkte modelovereenkomsten gebruiken. Het is toegestaan om de overeenkomsten aan te passen of aan te vullen. U dient de geel gemarkeerde gedeelten echter over te nemen om aan te geven dat er geen sprake is van een loondienstverband. De niet gemarkeerde gedeelten kunt u vrij aanpassen, zolang dit niet in strijd is met de gemarkeerde artikelen.

Wij kunnen uiteraard een overeenkomst op maat voor u maken, of de overeenkomst voor u controleren.

Tot 1 mei 2017 geldt er een overgangsregeling. De belastingdienst houdt wel toezicht, maar is terughoudend met het opleggen van boetes (tenzij er duidelijk sprake is van fraude).

Recommended Posts
Neem contact op

We reageren zo spoedig als mogelijk op uw vraag.